Књиге

Поредак, морал и људска права, ИЕС, Београд, 2001, стр. 170.

Диктатура, нација, глобализација, ИЕС, Београд, 2002. стр. 256

Капитализам, либерализам и држава, Филип Вишњић и Институт за европске студије, Београд, 2005, стр. 430.

Крај и почетак: политика и култура у Србији 1999-2005, Стилос, Нови Сад, 2006, стр. 310.

Политичка мисао Џона Стјуарта Мила, Службени гласник, Београд, 2006, стр . 464.

Конзервативизам и конзервативне странке, Службени гласник, Београд, 2007, 101 стр.

(Ур.) Србија 2000-2006: држава, друштво, привреда, ИЕС, 2007, стр. 226

Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици, СМТ Гајић, Београд, 2009, стр. 320

Народна култура у културној политици Србије, ИЕС и Балканкулт фондација, 2011 (са Димитријем Вујадиновићем)

Идеологија, партије и међународни односи, ИПС, Београд, 2012.
Ideologija partije i medjunarodni odnosi (2)

Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, (ур.) Завод за уџбенике и Центар за конзервативне студије, Београд, 2013.

Турска – регионална сила?,(ур.) ИЕС, Београд, 2013, (са Александром Раковићем)

Тамни коридори моћи, Укронија, Београд, 2013.

Илузија Европске уније, Катена мунди, 2015.

Конзервативизам и конзервативне странке, 2. издање, Бернар, Београд.

Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније: актуелни изазови, ИЕС, Београд, 2016.

Књига за децу:

Медологија – веселе приче о медама, Евро-Ђунти, Београд, 2011.Преводи:

Јаел Тамир, Либерални национализам, Филип Вишњић, 2002. стр. 289.

Денис Томпсон, Политичка етика и јавна служба, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 306 (са Сањом Ђурковић)

Ноел О’Саливен, Конзервативизам, Укронија и Центар за конзервативне студије, Београд, 2008. стр. 190 (са Сањом Ђурковић)