Академски чланци

- „Лево,десно, центар“, Нова српска политичка мисао, 1/1998
- „Глобализација и космополитска демократија“, Економика, 4-5/1998
- «Победници» без магичног напитка (есеј о Србији и Евро-атлантској држави), Нова српска политичка мисао, специјално издање 1999.
- „Надзирање и подвођење“, Оглед у часопису Република, бр, 226, 1999.
- „Европски идентитет?“, чланак презентован на конференцији Европски идентитет – стања и перспективе одржаној 9. маја 1998 на ИЕС у Београду. Емитовано и на Трећем програму РБ.
- „Етничка радикализација на Косову: Зашто је требала свим лидерима“, чланак презентован на конференцији Косово: разумети прошлост, гледати у будућност, Будимпешта, март 2000.
- „Поп-идеологија и поп-политика“, оглед у Република, бр 266-267
- „Либерализам и проблем националног идентитета“, у преводу књиге Јаел Тамир, Либерални национализам, Филип Вишњић, 2002.
- „Културна индустрија и проблем националног идентитета“, у зборнику Технологија, култура и развој, бр. 8, Институт Михајло Пупин, Београд, 2002.
- „Идеологизација «турбо-фолка», у Култура, бр. 102, Београд. 2002.
- „О легитимности конзервативизма“, у Призма, септембар 2002.
- „Урбани бесмисао – Лисице као пример културне политике режима“, Призма, Мај 2003.
- „Идентитет и Ароганција“, у Јован Теокаревић (ур), Југославија и Бугарска као добри европски суседи, Београд, 2003.
- „Промене у развоју политичког система и цивилног друштва у Србији“,у Јован Теокаревић (ур.), Како убрзати прикључење Србије Европској унији, ИЕС, Београд, 2004.
- „Има ли Србија право на десницу?“, Призма, март 2004.
- „Идеолошки и политички сукоби око популарне музике у Србији“, презентовано на 12. биеналној конференцији Међународног удружења за проучавање популарне музике, у Монтреалу, 3-7 јула 2003. На српском објављено у Теорија и друштво, бр 25.
- „Мил и конзервативизам“, у Социолошки преглед бр. XXXVIII, но. 3, Београд 2004.
- „Како до новог устава“, Анализе, бр. 2. 2005.
- „Значај идеологије у процесу образовања за демократију“, рад саопштен на међународној конференцији Демократија кроз образовање у Србији и региону, ИПИ, Београд, децембар 2005.
- „Криза европске конституционализације“, у Слободан Марковић (ур.), Европа и западни балкан после великог проширења, ИЕС, 2005, стр. 29-51.
- „Трагање, парадокси, могућности – десница у Србији 1990-2003“, у часопису Историја 20. века, 2005/2. Прештампано у Нова српска политичка мисао, вол XI, 1-4
- „Прва петолетка: домаће телевизијске серије и трансформација система вредности у транзицији“, Социолошки преглед, XXXIX, но. 4.
- „Џон Стјуарт Мил и проблем образовања“, Педагогија, LXI, 2006/1.
- „Практични еклектицизам: Милово схватање методологије политичке филозофије“, Филозофски годишњак, бр. 18.
- „Стерија и идеја либералног национализма: лик Гавриловића у комедији Родољупци“, специјални број часописа Театрон и Сцена поводом 200 година од рођења Стерије Поповића, мај 2006.
- „Баук деснице и конзервативизма“, у Нова српска политичка мисао, вол XI, 1-4.
- „Примат сигурности и ванредна средства политике у делу Џона Стјуарта Мила“, у часопису Трећи програм Радио Београда. Емитовано на III програму у јануару 2006. Трећи програм, бр. 127-128, 2005.
- „Европска унија и питање демократије“, Култура Полиса, бр.III, Нови Сад 2006.
- „Џон Стјуарт Мил и проблем национализма“, Теорија, 1-2 /2006, стр. 63-79.
- „Џ. С. Мил, радничко питање и проблем социјализма“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр.120.
- „Проблеми институционализације партијског система у Србији“, у Миша Ђурковић (ур.), Србија 2000-2006, ИЕС, Београд, 2007.
- „Проблем демократије у Европској унији“ у зборнику Србија и Европа, ИЕС, 2007, ур. Драган Д. Лакићевић, ИСБН 978-86-82057-38-3. стр. 37-54.
- „Децентрализација на Косову и Метохији“, Социолошки преглед, бр. 1, (јануар-март) 2007, ЅУ ИССН 0085-6320,УДК 316, стр. 97-122, УДК: 321 011
- „Стеријина политичка мисао“, у Јован Стерија Поповић, реферати са скупа, САНУ, Београд, 2007, ур. Љубомир Симовић, саопштење са скупа штампано у целини, ИСБН 978-86-7025-435-8, стр. 557-550
- „У потрази за Европом“, поговор за српско издање књиге Пјотра Кунцевича, Легенда Европе, Цлио, Београд, 2007. ИСБН 978-86-7102-257-6, стр. 303-307.
- „Народњаштво у политичким странкама Србије“, зборник радова Идеологија и политичке странке у Србији, уредник Зоран Лутовац, ФЕС, Институт друштвених наука, Београд, 2007, ИСБН 978-86-83767-23-6 стр. 173-193.
- „Праксеологија и савремени свет“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 122, 2007, приказ књиге Делање и систем света, стр. 250-252.
- „Политичке партије у европској историји“, Историја XX века, бр. 2/2007, стр. 177 – 200.
- „Председнички избори у Црној Гори и разарање српске националне свести“, Социолошки преглед, бр. 1/2008, YУ ИССН 0085-6320, УДК 316, стр. 69-85 УДК: 317.83
- „Нови амерички унилатерализам“, Међународни проблеми, бр. 2-3/2008. ИССН 0025-8555 УДК 327, стр. 226-257, УДК: 323.171(73)
- „Џон Меккејн: немогућа мисија?“, Међународна политика, бр. 1130-1131, 2008. ИССН 0543-3657, УДК 327, стр. 24-30. УДК: 342.843: 355.433 (7)
- „Русија и откривање меке моћи“, Национални интерес, 1-3, 2008, стр. 25-54.
- „Између науке и пропаганде“, Зборник матице српске за друштвене науке, бр 126, 2009, стр. 85-123, ISSN 0352-5732, УДК 572: 929 Чоловић И., 38 страна
- „Трансформација троцкизма крајем двадесетог века“, Српска политичка мисао 2/2009, стр. 167-194, УДК 316.26, ISSN 0354-5989, 27 страна,
- „Ратна пропаганда и либерална демократија“, ратни ангажман Волта Дизнија, Теме, Ниш, XXXIII(3): 1453-1479. ISSN 0353-7919, 26 страна,

- „Како се конструишу нације: црногорски случај“, Социолошки преглед, бр, 1/2010, стр. 3-36, УДК: 316. 453.
- „Последњи поздрав из земље Сафари“, Српска политичка мисао, бр. 2, 2010, стр. 251-281.
- „Политика нове америчке администрације и питање прикључења Србије ЕУ“, у Гордана Живковић (ур.) Srbija u predvorju evropske unije-iskušenja i moguće ishodište, ISBN 978-86-83057-42-0, ИЕС, Београд, 2010, стр. 81 – 110.
- „Геополитички оквир проширења Европске уније“, Изазови европских интеграција, бр. 8. 2010, стр. 83 – 92.
- „О прожимању српске филозофије и књижевности“, Зборник крушевачке филозофске школе
- „Политика етнологије“, Теме, бр. 4, 2010, стр. 1357-1379
- „Транзиција без траснформације“, Национални интерес, бр. 3, 2010, стр. 307 – 328.
- „Хришћанска демократија“, Зборник Хришћанство и демократија, КАС, Београд, 2011, стр. 35 – 65
- «Програмски идентитети десних партија у Србији крајем прве деценије овог века“ , Зборник Славиша Орловић (ур.), Партије и избори у Србији – двадесет година, стр. 199 – 216, Београд 2011 ISBN 978-86-81031-49-7
- „Мађарска – Орбанов нетипични покушај изласка из кризе“, Међународни проблеми, vol. 63, br. 2, str. 297-319, 2011
- „Ернст Јингер и мисао конзервативне револуције“, Српска политичка мисао, br. 3, 2011, str. 147-176
- „Стари завет Ернста Јингера“, у Ернст Јингер, Радник, стр. 5-17, Укронија, Логос, Центар за конзервативне студије, Београд, ИСБН 978-86-84807-58-0
- „Проблем гојазности као изазов за либералну политичку теорију“, Theoria, br. 3, 2011, str. 101 – 116,
- „Однос културне политике према народној култури у Србији, Социолошки преглед, бр. 4, 2011, стр. 561-574, УДК: 316.7(497.11)
- „Поткултура сплавова у Београду“, у Драгољуб Б. Ђорђевић (ур.), Кафанологија, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 253-266, ИСБН 978-86-519-1347-4, COBISS.SR-ID 193228044
- „Питање ауторитаризмa у савременој теорији и пракси: критика Томаса Погеа“, Национални интерес, бр. 2, 2012, стр. 247-248, УДК 321.64:321.7
- „Међународни неформални центри моћи и њихов утицај на дешавања у Србији – нека методолошка питања“, у Зборник са конференције Академије за дипломатију и безбедност, Бранислав Ђорђевић, (ур.), Међународне организације и њихов однос према Републици Србији, стр. 34 -45. ISBN 978-86-87545-16-8, COBISS.SR-ID 193201932
- „Савремена руска спољна политика и Србија почетком 21. века““, Култура полиса, бр 17, 2012, стр. 1-26, УДК 327(497.11:470)
- „Насиље деце над родитељима: последица реформе породичног законодавства“, Зборник радова, Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић, (ур.), Насиље у породици, Правни факултет, Београд, стр. 48-66, ИСБН 978-86-7630-371-7 COBISS.SR-ID 191905292
- „Гојазност као политички и теоријски проблем“, Медицински гласник, Златибор, бр. 44, 2012, стр 32-49
- „О савременом изучавању политичке филозофије у Србији“, Српска политичка мисао, бр. 3. 2012, стр. 217-259, УДК 321.01(497.11)
- “Minorities and Popular music in Serbia between authenticity and globalization”, са Димитријем Вујадиновићем, у Cultural Policy Update, online journal, vol. 2, no. 1, summer 2012, Boekman Fundation, Холандија, стр.. 22-26. www.boekman.nl/producten …
- „Controversial heritage of Conservative Revolution“, излагање објављено у сажетку, International Conference on Conservatism, Radicalism and Fundamentalism, Дебрецин, Мађарска, 26-28 мај 2012, www.debrecensu.hu/uni…
- „Енигма Милана Стојадиновића“, у Миша Ђурковић, (ур.), Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова , Службени гласник, Центар за конзервативне студије, Београд, 2012 стр. 7-28. ИСБН 978-86-519-1626-0
- „Спољна политика Милана Стојадиновића“, у Миша Ђурковић, (ур.), Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова , Службени гласник, Центар за конзервативне студије, Београд, 2012 стр. 44-74, ИСБН 978-86-519-1626-0
- “Ватикан и фашизам“, у Бранимир Нешић, (ур.), Нацизам и антинацизам: јуче, данас, сутра, Српски сабор Двери и Катена Мунди, Београд, 2012, стр. 168 – 172, ИСБН 978-86-7964-027-7
- «Фетулах Гјулен и џемат Хизмет», Култура Полиса, год. X, (2013), бр. 21, стр. 1-22, УДК 29:32.019.5,
- «Титоизам – наслеђе и контроверзе», у Владимир Димитријевић (пр.), Како сахранити Броза, стр. 35-45, Катена мунди, Београд, 2013, ИСБН 978-86-6343-011-2
- «Криза, федерализација и отпори», у Александар Гајић, Милан Игрутиновић, (ур.), Криза Европске уније, ИЕС, Београд, 2013, стр. 53-69, ISBN 978-86-82057-44-4
- «Методолошки и теоријски оквир за разумевање извора и развоја екстремизма у Србији», у Јадранка Јелинчић, Снежана Илић, (ур.), Политички екстремизам у сајбер простору Србије, Центар за развој цивилног друштва, Зрењанин, 2013, стр, 50-57, ИСБН 978-86-910421-9-6
- „Генеза, развој и крај Јус публику Еуропеум“, приказ књиге Карл Шмит, Номос земље, Филозофија и друштво, бр. 3/2013, стр. 243 -246, ISSN 0353-5738
- «Алан де Беноа и континуитет класичне европске традиције мишљења» у Алан де Беноа, Карл Шмит данашњице : „праведан рат“, тероризам, ванредно стање, „Номос Земље“, Београд, 2013, ИСБН 978-86-6321-006-6, стр. 9 – 12,
- ”Хомосексуализам и популарна култура“, Политичка ревија, бр 3, 2013, стр. 165-190, УДК 316.837:316.7(497.11),
- „Лав Гумиљев и савремно евроазијство“, Култура полиса, бр. 23, 2014, стр. 15-28.